Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Miasto: 
Kraków
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0029
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
18 550,00 Euro / 78 511,02 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Judyta Mutwil-Grodecka
Partnerzy projektu: 
Buskerud and Vestfold University College, University of Southeast Norway
Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera