Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miasto: 
Poznań
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0033
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
195 600,00 Euro / 827 857,44 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Małgorzata Więckowska-Frąckiewicz
E-mail: 
gosiafr@amu.edu.pl
Partnerzy projektu: 
University of Agder; University of Iceland; Buskerund and Vestfold University College; Norwegian University of Sciencie and Technology; UiT the Arctic University of Norway; University of Akureyri; University of Oslo; University of Bergen; University College of Southeast Norway
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu