Dokumenty dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Wnioskodawców dotyczące zasad naboru wniosków dla Współpracy Instytucjonalnej.

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programu:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
  • Wytyczne Państw Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

---> Aktualne dokumenty programu