Galeria projektów

Mobilność 2015/2016 - Politechnika Śląska
Beneficjent: Politechnika Śląska
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0025
Mobilność 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0024
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0022
Mobilność 2015/2016 - Politechnika Lubelska
Beneficjent: Politechnika Lubelska
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0020
Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Beneficjent: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0019
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0018
Mobilność 2015/2016 - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Beneficjent: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0017
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Warszawski
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0015
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Łódzki
Beneficjent: Uniwersytet Łódzki
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0013
Mobilność 2015/2016 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Beneficjent: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Numer projektu: FSS/2015/MOB/W/0012