Islandia

Islandzkie Centrum Badań RANNIS (The Icelandic Centre for Research) wspiera badania, studia naukowo-badawcze, rozwój techniczny i innowacje w Islandii. RANNIS ściśle współpracuje z islandzką Radą ds. Nauki i Polityki Technologicznej oraz zapewnia profesjonalne wsparcie przy opracowaniu i wdrażaniu polityki ds. nauki i technologii w Islandii. RANNIS zarządza strategicznymi programami badawczymi oraz funduszami przyznawanymi na zasadach konkursów wniosków, koordynuje i promuje uczestnictwo Islandii w międzynarodowych projektach z dziedziny technologii i badań, monitoruje istniejące zasoby i osiągnięcia w zakresie badań i technologii, promuje w społeczeństwie islandzkim wiedzę na temat badań i innowacji.

 

Kontakt

Vidar Helgason
Icelandic Centre for Research (RANNIS)
Laugavegur 13
101 Reykjavík
Iceland
tel. +354 515 5800
fax +354 552 9814
rannis@rannis.is
http://www.rannis.is