Liechtenstein

Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego AIBA (Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten) jest Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w perspektywie 2007-2013. AIBA administruje programami: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci. Ponadto Agencji zostały powierzone inne projekty regionalne i międzynarodowe w obszarze kształcenia i edukacji m.in. program dotyczący kształcenia zawodowego. Agencja odpowiada też za wdrażanie w Liechtensteinie Krajowych Ram Kwalifikacji.
Od 2008 AIBA jest również punktem kontaktowym dla funduszy stypendialnych wdrażanych w ramach Mechanizmów Finansowych.

 

Kontakt

Marion Kindle-Kühnis
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten
Postplatz 2 / Postfach 22
FL- 9494 Schaan
tel. +423 236 7220
fax +423 236 7224
info@aiba.llv.li
http://www.eeagrants-li.com/