Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020

Na stronie internetowej Erasmus+ został opublikowany raport, w którym porównane zostały dane z krajów skandynawskich. Raport ma na celu dokładniejsze omówienie niektórych aspektów działalności instytucji międzynarodowych, a także chce zwrócić uwagę na niektóre obszary rozwoju na poziomie krajowym.

Analizy zawarte w raporcie są wynikiem wspólnego projektu Agencji Narodowych Programu Erasmus+ w pięciu krajach skandynawskich: Finlandii, Islandii, Norwegii, Danii i Szwecji.

Więcej informacji: