Lepsza jakość życia dla osób na wózkach inwalidzkich

Lepsza jakość życia dla osób na wózkach inwalidzkich

Na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych został opublikowany artykuł dotyczący jednego z realizowanych projektów w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Projekt pod tytułem: "Adaptowana Aktywność Fizyczna - teoria i praktyka" jest realizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w ramach działania Współpraca Instytucjonalna .

W artykule można znaleźć informacje, w jaki sposób Akademia Wychowania Fizycznego wraz Uniwersytetem Islandzkim chce zwiększyć integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej:

=> http://eeagrants.org/News/2015/Better-quality-of-life-for-wheelchair-users#story

Więcej informacji o projekcie:

=> http://www.fss.org.pl/content/adaptowana-aktywnosc-fizyczna-teoria-i-praktyka