Negocjacje zakończone w sprawie kolejnej rundy finansowania!

Negocjacje zakończone w sprawie kolejnej rundy finansowania!

Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie nowego wkładu w celu wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej w Europie.

Wsparcie udzielane będzie za pomocą dwóch mechanizmów finansowych, na które składają się na fundusze norweskie i EOG. Jeden z nich finansowany jest tylko przez Norwegię (fundusze norweskie) i wynosi 179,1mln euro rocznie w okresie od 2014 do 2021. Drugi mechanizm (fundusze EOG) wynosi 221,2 mln euro rocznie (w tym samym okresie) i obejmuje wsparcie udzielane przez Islandię i Liechtenstein na łączną kwotę 4% ogólnej sumy. Pozostałe 96% pokrywa Norwegia.

„- Jest to bardzo dobre porozumienie. Fundusze norweskie i fundusze EOG przyczynią się do wzrostu i rozwoju w krajach europejskich, które są dla Norwegii najważniejszym rynkiem eksportowym. Jednocześnie umożliwiają wielu norweskim przedsiębiorcom, naukowcom, władzom lokalnym, partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym uczestnictwo w programach i projektach prowadzonych we współpracy z krajami UE”, oznajmił Minister ds. EOG i UE Vidar Helgesen.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:

=> Ambasady Norwegii w Polsce

=> Biura Mechanizmów Finansowych