Przedłużony nabór wniosków na Wizyty Studyjne!

Przedłużony nabór wniosków na Wizyty Studyjne!

UWAGA: Informacja z dnia 18.05.2016

 

W związku z niewykorzystaniem alokacji, termin składania wniosków zostaje przedłużony bezterminowo, do momentu wyczerpania puli dostępnych środków.

=> Więcej informacji o naborze