Partnerzy

Operator FSS, mając na względzie wagę współpracy międzynarodowej między krajami programu w dziedzinie edukacji, będzie aktywnie przyczyniał się do wzmocnienia współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami:

  • na szczeblu krajowym - organizując imprezy promujące II edycję Funduszu i upowszechniające wyniki poprzedniego etapu Programu w latach 2004-09 dobrze rozpoznawalnego w Polsce;
  • na poziomie Operatora Programu oraz Instytucji Partnerskich Programu - poprzez częstą i skuteczną współpracę w trakcie wdrażania FSS;
  • na poziomie instytucji edukacyjnych - poprzez realizację działań promocyjnych przez Operatora i Partnerów Programu oraz poprzez wspólne inicjatywy w ramach poszczególnych projektów;
  • na poziomie indywidualnych osób - poprzez udział w mobilnościach (np. podczas wizyt przygotowawczych) i imprezach organizowanych w ramach FSS w Polsce i Państwach Darczyńcach.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego we wdrażaniu Programu wspomagana będzie przez trzy Instytucje Partnerskie:

  • Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji (SIU);
  • Islandzkie Centrum Badań (RANNIS);
  • Krajową Agencję ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA) w Liechtensteinie.

Guideline for strengthened bilateral relations