Dokumenty programowe

10 czerwca 2011 r. w Gdańsku minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z Ambasadorem Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisali memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

To kolejna pula środków w wysokości 578 mln euro, którą przekażą Polsce trzy kraje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Pierwsze nabory ruszą już w przyszłym roku. Uroczystość podpisania dwustronnych umów odbyła się w obecności premiera RP Donalda Tuska oraz premiera Norwegii Jensa Stoltenberga.

Za wdrażanie działań związanych z Funduszem stypendialnym (obszar programowy nr 19 Mechanizmu Finansowego EOG oraz obszar nr 24 Norweskiego Mechanizmu Finansowego) odpowiedzialna będzie ponownie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która została wpisana do obu dokumentów jako Operator.


Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG

Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG
Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Wytyczne Biura Mechanizmów Finansowych

Wytyczne w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych

Wymogi dotyczące informacji i promocji (załącznik nr 4 do Regulacji)

Zagadnienia horyzontalne:

Podręcznik komunikacji i indentyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji

 

Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego

Wytyczne ws. procedury naboru projektów konkursowych

(Wytyczne aktualne od dn. 17.02.2017 r.)
Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

(Wytyczne aktualne od dn. 30.04.2014 r.)
Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Wytyczne aktualne w trybie "rejestruj zmiany"

(Wytyczne archiwalne)

 

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  zwróciła się z prośbą o potwierdzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych środków dystrybuowanych przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.    

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem skierowanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z odpowiedzią Ministerstwa Finansów  zawierającym stanowisko w tej sprawie: