Dni otwarte FSS - Wizyty Studyjne, zapraszamy!

Dni otwarte FSS - Wizyty Studyjne, zapraszamy!

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DNI OTWARTE

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

które odbędą się 20, 26 kwietnia i 11 maja 2016 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 4 kwietnia 2016 roku naboru dla Wizyt Studyjnych. Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Wizyty Studyjne. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach Wizyt Studyjnych zapraszamy do udziału w dniach otwartych 20 i 26 kwietnia, których rozpoczęcie zaplanowane jest o godzinie 11:00. Zapraszamy na spotkanie grupowe, nie będą one miały charakteru konsultacji indywidualnych. Zakończenie planowane jest na godzinę 14:00.

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie,  prosimy o wypełnienie i wysłanie jednego z formularzy rejestracyjnych:

 
Formularz na spotkanie w dniu 20 kwietnia 2016

-> https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/84094e4a933e6f8bccb3e90d45ba4f97

Formularz na spotkanie w dniu 26 kwietnia 2016 - limit miejsc wyczerpany

-> https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/12a2c01709c57e28367f94486a4ecd7f

Formularz na spotkanie w dniu 11 maja 2016

-> https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/24cbd9cb8ce4e225c7681138e01d9f68

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

-> Program

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B (parter)

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

-> Więcej informacji na temat naboru do działania Wizyty Studyjne

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych ze spotkaniem prosimy kontaktować się z Łukaszem Sopyła: telefonicznie (22) 46 31 476 bądź drogą elektroniczną: lukasz.sopyla@frse.org.pl.