Dni otwarte FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Dni otwarte FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DNI OTWARTE

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

które odbędą się 25 lutego i 5 marca 2015 roku w siedzibie FRSE

Spotkanie przeznaczone jest dla pracowników uczelni, wezmą w nim udział również przedstawiciele Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego bezpośrednio zaangażowani w realizację działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni od strony merytorycznej oraz finansowej. Udzielą oni Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 2 lutego 2015 roku naboru. Przedstawią wymogi związane z prawidłowym złożeniem wniosku aplikacyjnego oraz omówią zasady finansowania i realizacji wymian. Odpowiedzą na wszelkie pytania i wyjaśnią wątpliwości związane z uczestnictwem uczelni polskich w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni FSS.

Mamy nadzieję, że uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli im na uzyskanie dofinansowania wymian studentów i pracowników ich uczelni w roku akademickim 2015/2016.

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe posiadające aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, jedna uczelnia składa jeden wniosek obejmujący całkowite zapotrzebowanie na fundusze. Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w dniach otwartych, które odbędą się 25 lutego i 5 marca w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Spotkania będą miały charakter grupowy, jednak w trakcie sesji pytań i odpowiedzi pracownicy FRSE odpowiedzą na bardziej indywidualne i szczegółowe pytania związane z ogłoszonym naborem. Zakończenie spotkań planowane jest około godziny 14:30, po sesji pytań i odpowiedzi, która może być przedłużona w zależności od liczby pytań uczestników.

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zarejestrować się na spotkanie,  należy obowiązkowo wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny:

=> Formularz rejestracyjny na spotkanie w dniu 25 lutego 2015 - limit miejsc wyczerpany

=> Formularz rejestracyjny na spotkanie w dniu 5 marca 2015

W spotkaniu może uczestniczyć około 30 osób, zapisy przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

=> Program spotkania

Spotkania odbędą się w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie ani zakwaterowania.

=> Więcej informacji na temat naboru dla Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni