Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

baner_konferencyjny_pl.jpg

 

 

 

 

 

 

25 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja zamykająca drugą edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji, zorganizowana przez Operatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Osiągnięcia wdrażanego w latach 2012-16 Funduszu to m.in. 8 naborów wniosków i ponad 450 dofinansowanych projektów.

W gronie ponad 160 uczestników - beneficjentów, partnerów i przedstawicieli sektora edukacji podsumowaliśmy osiągnięcia wspólnej czteroletniej pracy. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele instytucji partnerskich Funduszu z Państw-Darczyńców – Veena Gill (SIU – The Norwegian Centre for International Cooperation in Education) oraz Vidar Helgason (RANNIS - The Icelandic Centre for Research).

Przybyłych gości mile zaskoczyła forma otwarcia konferencji – mini - recital fletowy w wykonaniu beneficjentek programu – p. Ewy Murawskiej (Akademia Muzyczna w Poznaniu), pań: Guðrún Birgisdóttir (University of Iceland), Eirin Avnskog oraz Marie Ødemark Hov (University of Agder, Norwegia).

Oficjalnej inauguracji konferencji dokonał Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – dr Paweł Poszytek, a JE Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii wyraził słowa podziękowania za współpracę i działania na rzecz zacieśniania relacji między Polską a Państwami-Darczyńcami.

Beata Skibińska, zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, podsumowała działania i rezultaty zrealizowanych projektów. Blisko 15,5 mln euro zostało wykorzystanych zarówno na indywidualne wyjazdy na wizyty studyjne, studia i staże, wymiany szkolne, jak i na wzmocnienie polskich uczelni poprzez stworzenie nowych specjalizacji, kursów czy wprowadzenie nowych kierunków studiów w j. angielskim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również działania wpisujące się w tematykę „środowisko i zmiany klimatyczne”, stanowiącą priorytet jednego z naborów.

Przykłady zrealizowanych z sukcesem projektów uczestnicy konferencji mieli okazję poznać dzięki  inspirującym prezentacjom, przygotowanym przez beneficjentów i ich zagranicznych partnerów:

Konferencja stała się też okazją do premierowej projekcji filmu:

FSS: Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji

Materiał filmowy jest próbą pokazania wspierającej roli, jaką pełnił Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, dofinansowując innowacyjne projekty podnoszące jakość edukacji w Polsce.

W drugiej części konferencji, po krótkim podsumowaniu działań Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni zrealizowanych w latach 2012-16 przez beneficjentów Funduszu nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia wyróżnień i nagród Liderom Mobilności FSS.

Dyrektor Fundacji wraz z przedstawicielami Państw-Darczyńców, wręczając statuetki i dyplomy liderom, osobiście gratulowali zwycięskim uczelniom wśród których znalazły się następujące uczelnie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyróżniony za przyjęcie największej liczby studentów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróżniony w dwóch kategoriach: za zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską, a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz za wysłanie największej liczby pracowników na szkolenia i w celach dydaktycznych do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
  • Politechnika Gdańska wyróżniona za wysłanie największej liczby studentów na studia i praktyki do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
  • Uniwersytet Łódzki wyróżniony za podpisanie największej liczby umów partnerskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
  • Uniwersytet Szczeciński wyróżniony za przyjęcie największej liczby pracowników na szkolenia i w celu prowadzenia zajęć z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania osobistych refleksji ze zrealizowanych mobilności z ust bezpośrednich beneficjentów Funduszu, zarówno z perspektywy uczestników indywidualnych, którzy w jednym z Państw-Darczyńców odbyli studia lub praktykę zawodową, jak również z perspektywy instytucji zaangażowanych w wymianę. Swoimi doświadczeniami podzielili się Krzysztof Komorowski i Jakub Korczyk - studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, Michał Kruszewski – student Akademii Górniczo-Hutniczej  oraz kadra akademicka – dr hab. inż. Dawid Stawski z Politechniki Łódzkiej, prof. Sven Erik Forfang vice-rektor z Nord University w Norwegii i Eyjólfur Már Sigurðsson, dyrektor instytutu języków obcych w University of Iceland.

Debata panelowa „Praktyczna wartość mobilności w karierze zawodowej i naukowej” dotyczyła możliwości, priorytetów i wyzwań dla współpracy międzynarodowej w projektach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, stanowiąc również okazję do refleksji nad realizacją projektów mobilnościowych z perspektywy instytucji partnerskich z Państw-Darczyńców.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem Veeny Gill z Norwegian Centre for International Cooperation in Education, która podsumowała II perspektywę programu a także u progu trzeciej fazy wdrażania Mechanizmów Finansowych EOG/Norweskich, przyznanych Polsce na lata 2014-21, przedstawiła uczestnikom założenia nowego programu:

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w konferencji, zachęcając do dalszej współpracy z Funduszem w jego kolejnej edycji!

Program

Galeria