Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty Rozwoju Polskich Uczelni

Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty Rozwoju Polskich Uczelni

ZAPROSZENIE

W imieniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w

II spotkaniu dla Beneficjentów FSS

projekty Rozwoju Polskich Uczelni – nabór 2014

 

W trosce o jak najefektywniejszą realizację zadań i osiągnięcie celów projektów, które realizują Państwo w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni – nabór 2014, Biuro Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizuje dla Państwa drugie spotkanie informacyjne, na które serdecznie zapraszamy:

  • osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator/kierownik projektu) oraz
  • osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenie finansowe projektu.

Informujemy, że spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 roku (środa) w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 11.00, planowane zakończenie – o godzinie 15.00.

Program spotkania będzie obejmował m.in.:

  • przypomnienie zasad rozliczania projektu;
  • analizę podstawowych błędów, jakie do tej pory pojawiły się w składanych Raportach częściowych finansowych;
  • zagadnienia dotyczące postępowań w kontekście Wytycznych MIiR w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
  • sesję pytań i odpowiedzi.

-> Program

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego on-line:

-> https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/a60768721c106fe5ede1df4ab3a1d94a

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić
w pasek przeglądarki.

UWAGA: Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 27 listopada do godziny 14:00. Jednocześnie pragniemy poinformować, że z jednej placówki w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby.