Spotkanie na temat zasad prawidłowego złożenia Raportu końcowego - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Spotkanie na temat zasad prawidłowego złożenia Raportu końcowego - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu
dla Beneficjentów działania 
Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

29 czerwca 2015

Szanowni Państwo!

Chcąc pomóc uczelniom w jak najsprawniejszej realizacji projektów, oraz ze względu na zbliżający się termin zakończenia projektów realizowanych w roku akademickim 2015/2016 Operator Programu organizuje spotkanie poświęcone w całości przygotowaniu Raportu końcowego z realizacji projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zapraszamy po dwie osoby z każdej uczelni: osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator projektu) oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe.

Program spotkania informacyjnego będzie obejmował m.in.:

  • omówienie zapisów umowy dotyczących rozliczenia projektów mobilności,
  • omówienie dokumentów na podstawie których należy przygotować Raport,
  • przedstawienie platformy online służącej raportowaniu,
  • analizę podstawowych błędów oraz pytań związanych z Raportem,
  • sesję pytań i odpowiedzi,
  • system kontroli dodatkowych związanych z rozliczeniem Raportu.

=> Program spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku, w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 11.00 (od 10:30 zapraszamy na kawę), planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,  pod adresem: 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/d38095ff25afa79bdfeeb5b185c413b1

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2015 do godziny 12:00.

Zapraszamy serdecznie!