Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału
w
spotkaniu dla Beneficjentów
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

„Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni”

24 czerwca 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 23 kwietnia tego roku została do Państwa wysłana informacja o wysokości przyznanego dofinansowania wraz z opisem dalszego postępowania zmierzającego do podpisania umowy finansowej i rozpoczęcia realizacji projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

W związku z tak istotnym dla realizacji projektu momentem oraz pragnąc przedstawić Państwu szczegóły finansowe i merytoryczne obowiązujące podczas realizacji działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2015/2016,  Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizuje spotkanie informacyjne, na które pragniemy zaprosić osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator projektu) oraz ewentualnie osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe projektu.

W trakcie spotkania planujemy przedstawić i omówić m.in.:

  • zasady alokacji w projektach realizowanych w roku 2015/2016;
  • dalsze kroki wiodące do podpisania umowy;
  • zasady merytoryczne i finansowe realizacji wymian;
  • terminy i zasady wykonywania płatności;
  • zasady dokumentowania wyjazdów.

Spotkanie zakończymy sesją pytań i odpowiedzi, w której uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za merytoryczną i finansową realizację projektów ze strony Operatora Programu.

=> Program spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu  24 czerwca 2015 roku w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 11.00 (od 10:30 zapraszamy na powitalną kawę), planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,  pod adresem:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/3629da584f978b4585f7735e1e484632

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

UWAGA:

Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 roku do godz. 12:00 włącznie.