Mobilność 2013/2014 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miasto: 
Warszawa
Numer projektu: 
FSS/2013/MOB/W/0026
Czas realizacji: 
01/07/2013 - 30/09/2014
Kwota dofinansowania: 
142 019,68 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Elżbieta Fonberg-Stokłuska
E-mail: 
estokl@sgh.waw.pl
Partnerzy projektu: 
University of Iceland; University of Liechtenstein; Norwegian School of Economics and Business Administration NHH; BI Norwegian Business School; Nord-Trondelag University College
Mobilność 2013/2014 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie