Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Miasto: 
Lublin
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0019
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
48 200,00 Euro / 204 001,68 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Paulina Obszańska
Partnerzy projektu: 
Buskerud and Vestfold University College; Diakonhjemmet University College
Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie