Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia

Działanie: 
Rozwój Polskich Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet Łódzki
Miasto: 
Łódź
Numer projektu: 
FSS/2014/HEI/W/0115
Czas realizacji: 
01/01/2015 - 31/05/2016
Kwota dofinansowania: 
81 967,02 Euro / 342 450,00 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Ewa Rokicka
Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia