Dokumenty dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Wnioskodawców dotyczące zasad naboru wniosków na Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni.

Dokumenty aplikacyjne:

- Partnerska umowa międzyinstucjonalna ECHE 2015/2016 w języku polskim
- Partnerska umowa międzyinstucjonalna ECHE 2015/2016 w języku angielskim
- Partnerska umowa międzyinstucjonalna bez ECHE 2015/2016 w języku polskim
- Partnerska umowa międzyinstucjonalna bez ECHE 2015/2016 w języku angielskim

Dodatkowe dokumenty programowe:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
  • Wytyczne Państw – Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe