„NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

„NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

Celem kampanii Rady Europy jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa. Rozpoczynająca się 22 marca 2013 r. kampania potrwa do 2014 roku i będzie się opierać na zaangażowaniu młodzieży.

Zgodnie z definicją Rady Europy, „mowa nienawiści” to wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.

Wsparcie dla zwalczania mowy nienawiści z funduszy EOG

Aby przeciwdziałać mowie nienawiści fundusze norweskie i EOG połączyły siły z Radą Europy dla wsparcia kampanii „NIE dla mowy nienawiści!”

Organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie w ramach tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona kampanii  www.nohatespeechmovement.org