Oświadczenie w sprawie ofert odpłatnego przygotowywania wniosków do FSS oraz odpłatnych szkoleń prowadzonych przez firmy prywatne

Oświadczenie w sprawie ofert odpłatnego przygotowywania wniosków do FSS oraz odpłatnych szkoleń prowadzonych przez firmy prywatne

W związku z pojawiającymi się ofertami związanymi z odpłatnym przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przypominamy, że jednym z podstawowych założeń Funduszu jest bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w proces przygotowywania wniosków i samodzielne ich wypełnianie.

Operator Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy nie prowadzi współpracy z firmami prowadzącymi usługi pośrednictwa. Nie ponosi także odpowiedzialności za działalność tych instytucji. Korzystanie z usług firm pośredniczących, np. w znalezieniu instytucji partnerskiej w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii oraz opracowaniu wniosku, nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania. Operator Programu FSS zdecydowanie odradza korzystanie z tego typu wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że potencjalni wnioskodawcy zainteresowani udziałem w programie mogą korzystać z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych, a także spotkać się z pracownikami FSS podczas Dni otwartych. Operator Programu FSS nie pobiera żadnych opłat za udzielanie informacji i konsultacji, ani też za dostęp do dokumentacji konkursowej (w tym do formularzy wniosków, kart oceny oraz przewodników dla wnioskodawców), które są ogólnie dostępne na stronie internetowej FSS.

Wszelkiego rodzaju szkolenia odpłatne odbywają się poza system kontroli jakości Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz narażają wnioskodawców na niepotrzebne, duże koszty (np. koszt szkolenia prowadzonego przez prywatną firmę  to około 600 zł netto). Operator Programu FSS nie bierze żadnej odpowiedzialności za przekazywane tam treści.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami FSS!