Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - Alokacja funduszy

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - Alokacja funduszy

Zarząd FRSE zatwierdził zasady alokacji funduszy oraz wysokość przyznanego dofinansowania dla Beneficjentów działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

=> Więcej informacji