Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”
Zespół Programów Stypendialnych
serdecznie zaprasza Państwa do udziału
w spotkaniu dla Beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
„Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni”
17 czerwca 2013

Szanowni Państwo!                                              

Jest nam miło poinformować, iż etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni dobiegł końca. Wkrótce zawiadomimy Państwa o przyznanej kwocie dofinansowania. W następnej kolejności rozpoczniemy kontraktowanie.

W związku z tak istotnym dla realizacji projektu momentem oraz pragnąc przedstawić Państwu szczegóły finansowe i merytoryczne obowiązujące podczas realizacji projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2013/2014,  Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizuje spotkanie informacyjne, na które pragniemy zaprosić osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator projektu) oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe projektu.

W trakcie spotkania planujemy przedstawić i omówić m.in.:

  • zasady alokacji w projektach realizowanych w roku 2013/2014;
  • dalsze kroki wiodące do podpisania umowy;
  • Przewodnik finansowo – administracyjny dla Beneficjentów;
  • terminy i zasady wykonywania płatności;
  • zasady dokumentowania wyjazdów.

Spotkanie zakończymy sesją pytań i odpowiedzi, w której uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony Operatora nad realizacją projektów od strony merytorycznej oraz finansowej.

       => Program spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2013 roku w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 10.30, planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line:

        => formularz na spotkanie w dniu 17 czerwca 2013 roku

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

UWAGA:

Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 12 czerwca 2013 roku do godz. 23:59 włącznie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że z jednej uczelni w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. Wiąże się to zarówno z ograniczoną pojemnością sali konferencyjnej, jak i koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby materiałów.